Betalning

Betalning sker via faktura med 30 dagars kredit. Om vi saknar din betalning skickar vi ut en påminnelse via e-mail några dagar efter förfallodatum. Om betalning efter detta fortfarande inte inkommer påförs dröjsmålsränta.Betalning ska ske till det konto som anges på fakturan. Om du har tappat bort din faktura och därmed originalgiroblanketten och fakturanumret, går det bra att maila till info@grandocean.se, så ger vi dig de uppgifter du behöver. Ange alltid fakturanummer vid betalning.Vårt postgironummer: 56 60 28 - 7Vårt bankgironummer: 5586-8095