Bild och Bubbla 184

Bild och Bubbla 184

Du måste vara inloggad för att göra beställningar
Modell/Varunr.: 00267
Seriefrämjandets tidskrift Bild & Bubbla tillägnar nummer
184 (nr 3/2010) spännande artiklar om olika aspekter av serien Maus
och serietecknaren själv Art Spiegelman.